+263 4 741639 info@zncwc.co.zw

By Kingstone Mapupu pg 17 02.07.18

Murume wemubhuku raBandera kwaMudzimu kuHurungwe anoti aomerwa nekuriritira vana vake. Vana ava vari kurarama nehusope sezvo ari kukundikna kuwana zvavanoda izvizvatadza kuti vaende kuchikoro, kuwana mishonga nekudya kunofambirana navo. Baba ava vane vana vanomwe, vana vhacho vanorarama nehusope. baba ava havashande saka havakwanise kuriritira vana vavo nekuvapa zvikwanisirwa zvose. Vanot basa ravo nderekukoma migomo nemapotosaka havana mari.vana vavo vanorarama nekusope vanoti ane makore masere, matanhatu nemusikana mudiki ane gore nemwedzi mishanu. Vana ava vanoda mishonga yekuzora kumeso nekuda kwekuti zuv haripindirane neganda ravo. vana ava vese vakasiya chikoro ende havana hembe dzekupfeka nokuda kwekushaikwa kwemari, pamusoro pazvo vane chikwereti chefees yekuzvikoro zvevana vavo zvinosvika $500, mwedzi wega wega vanofanira kuenda nevana kuchipatara kunodikwa $100. Havana mari yechikafu nezvokupfeka, muri iyi iri kukumbira rubetsero