+263 4 741639 info@zncwc.co.zw

Muchaneta Chimuka
ZVIKORO zvinodzidzisa vana vasinganzwi pamwe nevakaremara mitezo svondo rapera zvakacherechedza zuva reInternational Week of the Deaf pamhemberero dzakaitwa muHarare paine kurudziro yekuti vana ava vanofanira kuwaniswa dzidzo yakaenzana neyeavo vane mitezo yakakwana.

Vachitaura pagungano iri, VaWatson Khupe, avo vanova Senator anomiririra vakaremara mudare reSenate, vanoti chirongwa ichi chauya panguva iyo mitauro yemasaini iri kumiririrwa nevanhu vashomanana muZimbabwe.

Mai Josephine Tanda, vanova Special Needs Education Deputy Director kubazi rezvedzidzo yepuraimari nesekondari, vanoti vari kushushikana zvikuru maringe nedzidzo yevasinganzwi kubvira pakavambwa chirongwa chekusimudzira mitauro yemasaini zvichifambirana negwaro redzidzo.Muzvare Paidamoyo Chimhini vanova programmes manager kusangano reDeaf Zimbabwe Trust vanoti vanofara kupemberera zuva iri sezvo richicherechedzwa kodzero dzevana vasinganzwi.

Vanokurudzira kuti mitauro yemasaini ifundiswe muzvikoro zvose kuitira kuti vana vasinganzwi vakwanise kukurukura nevamwe vavo vanonzwa.

Gogwe anoenderera mberi achiti, “Vamwe vabereki vanopedzisira vava kushungurudza vana vavo nekuti vanenge vasingwakwanise kutaura navo nemitauro yemasaini uye vamwe havatodi kubhadhara mari yechikoro yevana vasinganzwi nekuti vanenge vachingofunga kuti havana maturo uye hapana zvavanozoita muupenyu.Zvikoro zvaive pagungano iri zvinosanganisira Emerald Hill, Danhiko, St Mary’s High, Mufakose High, Deaf Zimbabwe Trust nevana vakaremara vekuZimbabwe Parents of Handicapped Children Association.

Vanhu vasinganzwi nevakaremara mitezo kazhinji vanosangana nerusarura.Mutemo weUnited Nations weConvention on the Right of Persons with Disabilities unotarisa pamwe nekutsigira kushandiswa kwemitauro yemasaini uye mutauro uyu uchitariswa zvakaenzana nemimwe mitauro.